Đăng ký

Giải câu 1 Trang 92 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều: Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

     - Khi từ thông qua khung dây biến thiên thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều.

     - Nếu nối hai đầu khung dây với mạch ngoài kín thì trong mạch ngoài xuất hiện dòng điện cảm ứng.