Đăng ký

Giải câu 3 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

Hướng dẫn giải

a) Lực ma sát: tương tác điện từ.

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ.

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn.

d) Lực Lo-ren: tương tác điện từ.

e) Lực hạt nhân: tương tác hạt nhân (tương tác mạnh).

f) Lực liên kết trong phân ra \(\beta\): tương tác yếu.