Đăng ký

Giải câu 1 Trang 206 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Phân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp không?

Hướng dẫn giải

     Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.