Đăng ký

Giải câu 2 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Hướng dẫn giải

     - Leptôn là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 lần khối lượng của hạt êlectron (từ 0 đến 200.\(m_e\)).

     - Các leptôn có đặc tính chung là tham gia các tương tác yếu.