Đăng ký

Giải câu 1 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Hướng dẫn giải

Điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt hạch là:

- Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

- Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

- Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

shoppe