Đăng ký

Giải bài 9 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm x biết

Giải bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc về chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Giải:

a) \(x + \dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{4} \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12}\)

vậy \(x = \dfrac{5}{12}\)

b) \(x - \dfrac{2}{5}=\dfrac{5}{7} \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{7}+\dfrac{2}{5} \Leftrightarrow x = \dfrac{25}{35} + \dfrac{14}{35}\)

vậy \(x = \dfrac{39}{35} = 1\dfrac{4}{35}.\)

c) \(-x - \dfrac{2}{3}=-\dfrac{6}{7} \Leftrightarrow x = \dfrac{6}{7}-\dfrac{2}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{18}{21}- \dfrac{14}{21} \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{21} \)

vậy \(x = \dfrac{4}{21}.\)

d) \( \dfrac{4}{7} -x =\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{7}-\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{12}{21}- \dfrac{7}{21} \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{21} \)

vậy \(x = \dfrac{5}{21}.\)