Đăng ký

Giải bài 8 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : Điểm số đạt được của mỗi lần bán

  Xạ thủ đã bắn 30 phát.

b) Bảng "tần số":

Điểm số (x) 7 8 9 10  
Tần số (n) 3 9 10 8 N = 30

Nhận xét :

- Điểm thấp nhất : 7

- Điểm cao nhất : 10

- Số điểm 8 và 9 chiếm tỉ lệ cao