Đăng ký

Giải bài 64 trang 62 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thức ba.

Hướng dẫn giải

Với x = 1,12 ta có : 

\(\dfrac{x^2-10x+25}{x^2-5x}\)\(=\dfrac{(x-5)^2}{x(x-5)}=\dfrac{x-5}{x}\)               (ĐK : x \(\neq\) 5)

\(\dfrac{1,12-5}{1,12}=\dfrac{-3,88}{1,12}\approx -3,464\)