Đăng ký

Giải bài 51 trang 101 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu.

Hướng dẫn giải

a) Định lí :  Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

b) Hình vẽ : 

GT  a // b ; c \(\perp\) a
KL  c \(\perp\) b

 

shoppe