Đăng ký

Giải bài 50 trang 101 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống :  Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì...

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng cách kí hiệu.

Hướng dẫn giải

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Hình vẽ minh họa định lí : 

b) 

GT  a \(\perp \) c ; b \(\perp \) c
KL  a // b