Đăng ký

Giải bài 49 trang 101 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Hướng dẫn giải

a) 

GT \(\widehat{A_1}= \widehat{B_1}\)
KL a // b

b) 

GT a // b
KL \(\widehat{A_1}= \widehat{B_1}\)