Đăng ký

Giải bài 4 trang 115 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

Hướng dẫn giải