Đăng ký

Giải bài 1 trang 115 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Hãy vẽ phác một lục giác lồi.

Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi.

Hướng dẫn giải

 Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kìa cạnh nào của đa giác đó.

shoppe