Đăng ký

Bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức sau: 

- Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: (n - 2). 180˚

- Số đo một góc của đa giác đều n cạnh: \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\).

- Số đường chéo của đa giác n cạnh: \({{n\left( {n - 3} \right)} \over 2}\).

Lời giải chi tiết

 Dựa vào công thức ta tính được các giá trị trong bảng:

shoppe