Đăng ký

Giải bài 2 trang 115 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có tất cả các góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải

a) Hình thoi có một góc khác \(90^0\) có các cạnh bằng nhau nhưng không là đa giác đều (vì các góc không bằng nhau).

b) Hình chữ nhật ABCD có AB > AD, có các góc bằng nhau nhưng không là đa giác đều (vì các cạnh không bằng nhau).