Đăng ký

Giải bài 32 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Hãy dựng một góc bằng 30\(^0\).

Hướng dẫn giải

Cách dựng:

- Dựng một tam giác đều để có góc \(60^0\)

- Dựng tia phân giác của góc \(60^0\)

Chứng minh :

 Ta có : góc \(30^0\) là góc tạo bởi tia phân giác và một cạnh của góc \(60^0\)

Biện luận :

Bài toán luôn dựng được một góc \(30^0\).

shoppe