Đăng ký

Giải bài 29 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn B = 65\(^0\).

Hướng dẫn giải

  Cách dựng :

- Dựng đoạn thẳng BC = 4cm

- Dựng \(\widehat{CBx}=65^0\)

- Dựng đường thẳng qua C vuông góc với Bx, cắt Bx tại A.

Chứng minh :

CA \(\perp\) AB => \(\triangle\)ABC vuông tại A và có BC = 4cm , \(\widehat{B}=65^0\)

Biện luận :

Bài toán dựng được một nghiệm hình.

shoppe