Đăng ký

Giải bài 31 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

Hướng dẫn giải

Cách dựng :

- Dựng tam giác ACD biết ba cạnh AD = 2cm, DC = 4cm, AC = 4cm

- Dựng tia Ax // DC.

- Dựng đoạn thẳng AB = 2cm trên tia Ax

- Dựng đoạn thẳng CB.

- ABCD là hình thang cần dựng.

Chứng minh : 

Theo cách dựng , hình thang ABCD thỏa mãn

AB = AD = 2cm

AC = DC = 4cm

Biện luận :

Bài toán luôn dựng được và dựng được một nghiệm hình.

shoppe