Đăng ký

Giải bài 30 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.

Hướng dẫn giải

Cách dựng:

- Dựng đoạn thẳng BC = 2cm

- Dựng \(\widehat{CBx}=90^0\)

- Dựng cung tâm C có bán kính 4cm. cắt Bx ở A

- Dựng đoạn thẳng AC.

Chứng minh:

\(\triangle\)ABC có \(\widehat{B}=90^0\) , BC = 2cm

A thuộc cung tâm C có bán kính 4cm nên AC = 4cm

Biện luận :

Bài toán luôn có một nghiệm hình.

shoppe