Đăng ký

Giải bài 3 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng a và b.

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng)

Hướng dẫn giải

 Dấu hiệu : Thời gian (tính bằng giây) chạy 50 mét của mỗi học sinh (nam,nữ)

Số các giá trị và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu :

a)  Bảng 5 :          Số các giá trị là 20.

                             Số các giá trị khác nhau là 5

     Bảng 6 :           Số các giá trị là 20

                             Số các giá trị khác nhau là 4.

b)  Bảng 5 :          Các giá trị khác nhau là : 8,3 ; 8,4 ; 8,5 ; 8,7 ; 8,8

                             Tần số của chúng lần lượt là : 2 ; 3 ; 8 ; 5 ; 2

     Bảng 6 :           Các giá trị khác nhau là : 8,7 ; 9,0 ; 9,2 ; 9,3

                             Tần số của chúng lần lượt là : 3 ; 5 ; 7 ; 5

shoppe