Đăng ký

Giải bài 1 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng gia đình sống gần nhà em ...).

Hướng dẫn giải

 Bảng số liệu thống kê ban đầu về điểm kiểm tra ngoại ngữ học kì I của một tổ trong lớp 7A.

 Số thứ tự Tên học sinh  Điểm kiểm tra Ngoại ngữ
1 An 8
2 Bình 9
3 Châu 7
4 Hạnh 7
5 Mai 6
6 Minh 10
7 Nga 8
8 Nguyên 9
9 Thanh 5
10 Tuyết 10