Đăng ký

Giải bài 26 trang 14- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính:

a) \( (2x^2+3y)^3;\)                                            b) \((\dfrac12x−3)^3\)

Hướng dẫn giải

\(a) (2x^2+3y)^3=(2x^2)^3+3(2x^2)^2.3y+3.2x^2.(3y)^2+(3y)^3\)

                       \(=8x^6+36x^4y+54x^2y^2+27y^3\)

\(b) (\dfrac{1}{2}x−3)^3=(\dfrac{1}{2}x)^3−3(\dfrac{1}{2}x)^2.3+3(\dfrac{1}{2}x).3^2−3^3\)

                     \(=\dfrac18x^3−\dfrac94x^2+\dfrac{27}2x−27\)