Đăng ký

Giải bài 23 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Giải bài 23 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

- Hình ảnh thực tế của cặp góc so le trong : cửa xếp

- Hình ảnh thực tế của cặp góc đồng vị : cái thang