Đăng ký

Bài 23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải

Hình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

shoppe