Đăng ký

Giải bài 21 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\widehat{IPO}\) và \(\widehat{POR}\) là một cặp góc so le trong

b) \(\widehat{OPI}\) và \(\widehat{TNO}\) là một cặp góc đồng vị

c) \(\widehat{PIO}\) và \(\widehat{NTO}\) là một cặp góc đồng vị

d) \(\widehat{OPR}\) và \(\widehat{POI}\) là một cặp góc so le trong