Đăng ký

Giải bài 22 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính:

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) 

b) \(\widehat{A_2} = 40^0 , \widehat{B_4} = 40^0 , \widehat{A_1}= 140^0, \widehat{B_1} = \widehat{B_3} = 140^0\)

c) \(\widehat{A_1}+\widehat{B_2}=140^0+40^0=180^0\)

  \(\widehat{A_4}+\widehat{B_3}=40^0+140^0=180^0\)