Đăng ký

Giải bài 15 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(4.(−25)+10:(−2)=−100+(−5)4.(−25)+10:(−2)=−100+(−5)=−105=−105\)

\(\dfrac{1}{2}(−100)−5,6:8=−50−0,712(−100)−5,6:8\)

\(=−50−0,7=−50+(−0,7)=−50,7.=−50+(−0,7)=−50,7.    \)