Đăng ký

Giải bài 12 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ta có thể viết số hữu tỉ

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới dạng sau đây

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ.

Hướng dẫn giải

\(a) \dfrac{-5}{16} = \dfrac{(-1).5}{4.4}= \dfrac{-1}{4}.\dfrac{5}{4}\)                                       \(b) \dfrac{-5}{16}=\dfrac{(-2).5}{4.4}=\dfrac{-1}{4}:\dfrac{4}{5}\)