Đăng ký

Giải bài 14 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết AB = KI, góc B = góc K.

Giải bài 14 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Ta có : \(\widehat{B} =\widehat{K}\) nên B và K là hai đỉnh tương ứng

Ta có : AB = IK mà B và K là hai đỉnh tương ứng nên A và I là hai đỉnh tương ứng

Suy ra C và H là hai đỉnh tương ứng

Vậy  ΔABC =  ΔIKH