Đăng ký

Giải bài 13 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi mỗi tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Giải bài 13 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Vì ΔABC = ΔDEF suy ra :

DE = AB = 4cm , EF = BC = 6cm , AC = DF = 5cm

Chu vi ΔABC bằng : AB + BC + AC = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi ΔDEF bằng : DE + EF + FD = 4 + 6 + 5 =15 (cm)