Đăng ký

Giải bài 11 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho tam giác ABC = tam giác HIK

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

Giải bài 11 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Cạnh tương ứng với cạnh BC là cạnh IK

 Góc tương ứng với góc H là góc A

b) \(\bigtriangleup ABC = \bigtriangleup HIK\) có :

 AB = HI ,  AC = HK , BC = IK ; 

\(\widehat{A} = \widehat{H} , \widehat{B} = \widehat{I} , \widehat{C}=\widehat{K}\)