Đăng ký

Giải bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC = tam giác HIK, trong đó AB = 2cm , góc B = 40\(^0\), BC = 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK.

Giải bài 12 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

 Vì \(\triangle ABC = \triangle HIK\) nên các cạnh và các góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau.

 Tức là : 

HI = AB = 2cm ; IK = BC = 4cm ; \(\widehat{I}=\widehat{B}\) \(= 40^0\)

 

shoppe