Đăng ký

Công thức mạch RLC khi cuộn dây có điện trở trong r không nên bỏ qua

Mạch RLC khi cuộn dây có điện trở r:

- Tổng trở:

\(Z = \sqrt{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2}\)

- Độ lệch pha của u so với i:

\(tg \varphi = \dfrac{Z_L-Z_C}{R+r}\)
 

shoppe