Đăng ký

Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

Hướng dẫn giải

Lực đẩy Ac-si-mét cân bằng với trọng lực của “người + thuyền” nên hệ là hệ kín có tổng động lượng trước khi người bước lên bằng \(\overrightarrow 0 \). Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

\(M\overrightarrow V  + m\overrightarrow v  = \overrightarrow 0 \) hay \(\overrightarrow V  =  - {m \over M}\overrightarrow v  \Leftrightarrow \)Thuyền lùi lại.