Đăng ký

Câu 5 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}O\).

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo và tên gọi các ancol có công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}O\)