Câu 1 trang 142 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đề bài

Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Hướng dẫn giải

Ví dụ trong quần thể ong mật :

• Có sự phân công để cùng hỗ trợ cho nhau :

- Ong chúa : chuyên nhiệm vụ sinh sản.

- Ong thợ có nhóm giữ nhiệm vụ hút mật, lấy phấn hoa, có nhóm làm vệ sinh tổ, nhóm bảo vệ...

• Khi số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh gây ra sự cạnh tranh gay gắt nhau về thức ăn, nơi ở dẫn đến sự xẻ đàn thì cạnh tranh mới được giảm nhẹ.

Tags quần thể sinh vật

Có thể bạn quan tâm