Đăng ký

Cách trình bày thông tin người gửi, người nhận lên mật phong bì thư

Cách trình bày thông tin người gửi, người nhận lên mật phong bì thư

Đề bài: Cho các nội dung sau:

- Người gửi: Lê Thị Hải Yến, thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Người nhận : Ông Lê Hải Hà, số nhà 30, đường Cộng Hỏa, phường 15, quận Tân Bình, Thành phó Hố Chí Minh.

 Em hãy dựa vào nội dung đã cho để trình bày trên mật phong bì thư.

 1.  Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại cách trình bày một phong bì thư 

-    Ước lượng khoảng cách để viết đủ số chữ vào chỗ trống nơi người gửi và nơi người nhận thư. 

-    Phải viết địa chỉ người nhận thật chính xác thư mới tới tay người nhận được. 

-    Phải viết địa chỉ người gửi chính xác đế nếu khi không có người nhận thư, bưu điện có thể gửi thư trả lại cho người gửi.

Xem ngay:

2.  Bài tham khảo 

Người gửi: Lê Thị Hải Yến - thôn Hưng Thịnh, xã Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Người nhận: ông Lê Hải Hà