Đăng ký

Hướng dẫn: Tập viết thư - phong bì thư

Hướng dẫn: Tập viết thư - phong bì thư

Đề bài: Cho các nội dung sau:

-    Người gửi: ông Lê Hải Hà, số nhà 30, đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

-    Người nhận: Lê Hải Yến, thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Em hãy dựa vào nội dung đã cho để trình bày trên một phong bì thư.

1.  Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại cách trình bày một phong bì thư

-    Ước lượng khoảng cách đề viết đủ số chừ vào chỗ trống nơi người gửi và nơi người nhận thư.

-    Phải viết địa chỉ người nhận thật chính xác thư mới tới tay người nhận được.

-    Phải viết địa chỉ người gửi chính xác để nếu khi không có người nhận thư, bưu điện có thế gửi thư trả lại cho người gửi.

Mới nhất:

2.  Bài tham khảo

Người gửi: ông Lê Hải Hà Số nhà 30, đường Cộng Hòa phường 15, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Lê Thị Hải Yến thôn Hưng Thịnh, xã Hoằng Lộc

shoppe