Đăng ký

Cách viết thư điện báo cho bạn bè, người thân

Cách viết thư điện báo cho bạn bè, người thân

Đề bài: Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Em hày viết đẩy đủ phần họ tên, địa chỉ người gửi, người nhận và nội dung bức điện.

1.    Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại bô cục chung một bức điện, gồm 3 phần:

+ Phần đầu: (Tỏng công ti Bưu chính Viễn thông, Điện báo)

+ Phần nội dung chính: (Họ tên, địa chỉ người nhận điện, nội dung, họ tên địa chỉ người gửi.)

+ Phần cuối: Họ tên địa chỉ người gửi điện (nếu cần mới ghi).

-    Xác định người nhận điện là ai? (ông bà, ba hay mẹ?)

-    Lí do viết điện là gì? (báo tin cho gia đình).

-    Khi viết điện báo cần nhớ phải viết thật chính xác, ngắn gọn vừa tiết kiệm vừa giúp bưu điện chuyền điện đến đúng người nhận điện.

2.    Bài tham khảo

TỐNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỂN THÔNG VIỆT NAM

ĐIỆN BÁO

Họ tên, địa chỉ người nhận: Nguyễn Hải Anh

Số nhà 70, đường Tân Kì - Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Con đến nơi an toàn, khỏe mạnh. Ba má yên tâm. Gia đình cô chú đều khỏe mạnh.
 

shoppe