Đăng ký

Hướng dẫn cách trình bày một lá thư chuẩn nhất

Hướng dẫn cách trình bày một lá thư chuẩn nhất

Đề 1: Cho các nội dung sau: 

-    Người gửi: Nguyễn Tiến Anh, số nhà 100, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

-    Người nhận: Nguyền Tiến Đạt, số nhà 25 phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Em hãy dựa vào nội dung đã cho để trình bày trên một phong bì thư.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý: 

- Đọc kĩ đề bài, nhớ lại cách trình bày một phong bì thư

- Ước lượng khoảng cách để viết đủ số chữ vào chỗ trống nơi người gửi và nơi người nhận thư.

- Phải viết địa chỉ người nhận thật chính xác thư mới tới tay người nhận được.

- Phải viết địa chỉ người gửi chính xác để nếu khi không có người nhận thư, bưu điện có thể gửi thư trả lại cho người gửi.

2. Bài tham khảo

Người gửi: Nguyễn Tiến Anh số nhà 100, đường Trường Chinh phường 15, quận Tân Bình Thành phố Hổ Chí Minh

Người nhận : ông Nguyễn Tiến Đạt số nhà 25, phố Hàn Thuyên quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đề 2: Cho các nội dung sau: 

-    Người gửi: Nguyễn Tiến Đạt, số nhà 25 phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 

-    Người nhận : Nguyễn Tiến Anh, số nhà 100, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hổ Chí Minh. 

Em hãy dựa vào nội dung đã cho để trình bày trên một phong bì thư. 

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý: 

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại cách trình bày một phong bì thư 

-    Ước lượng khoảng cách đế viết đủ số chữ vào chồ trống nơi người gửi và nơi người nhận thư. 

-    Phải viết địa chỉ người nhận thật chính xác thư mới tới tay người nhận được. 

-    Phải viết địa chỉ người gửi chính xác để nếu khi không có người nhận thư, bưu điện có thể tại nơi người gửi.

Mới nhất:

2. Bài tham khảo

Người gửi: Nguyễn Tiến Đạt số nhà 25, phố Hàn Thuyên quận Hai Đà Trưng Hà Nội

Người nhận : Nguyễn Tiến Anh

 Số nhà 100, đường Trường Chinh