Đăng ký

Bài 7 Trang 163 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu vì: cân bằng hóa học theo chiều thuận, \(Cl_2\) tác dụng từ từ với \(H_2O\) đến hết.