Đăng ký

Bài 5 trang 193 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Sục khí \(CO_2\) vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Hướng dẫn giải

\(CO_2 + C_6H_5ONa + H_2O \rightarrow NaHCO_3 + C_6H_5OH\)

Phenol có tính axit và tính axit này yếu hơn axit cacbonic.

\(H_2CO_3 \rightleftarrows H_2O + CO_2\)

Tags