Đăng ký

Bài 4 trang 144 SGK Toán 5

Đề bài

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

Hướng dẫn giải

Đổi: 72km/giờ = 72000m/giờ

Cá heo bơi 2400m hết sô thời gian là: 

        2400 : 72000 = \( \frac{1}{30}\)(giờ) = 60 phút x \( \frac{1}{30}\) = 2 (phút)

                                                                   Đáp số: 2 phút.

shoppe