Đăng ký

Bài 3 trang 72 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Điểm giống và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

- Điểm giống:

 + là polime

+ Có phân tử khối lớn

+ Kém dẫn điện và dẫn nhiệt.

- Điểm khác nhau:

polime tính chất nguyên tố thành phần cấu tạo
chất dẻo dai, dẻo C,H,O có thể có N,S  polime tổng hợp
mềm và dễ kéo sợi C,H,O,N polime thiên nhiên hoặc polime tổng hợp
cao su tính đàn hồi C,H có thể có S,P polime thiên nhiên hoặc polime tổng hợp
keo dán kết dính vật liệu C,H,O nguyên tố vô cơ khác polime tổng hợp

b.Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit:

  chất dẻo compozit
thành phần vật liệu polime polime + thành phần chất độn và các phụ gia 
tính chất có tính dẻo trơ với hóa chất và bền cơ học
phương pháp trùng hợp hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.