Đăng ký

Bài 2 trang 72 - sách giáo khoa Hóa 12

Tơ tằm và nilon-6,6 đều chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Vì vậy, chúng ta chọn D

shoppe