Đăng ký

Bài 3 trang 185 SGK Sinh học 9

Đề bài

Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường ?

Hướng dẫn giải

Chúng ta cần giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.