Đăng ký

Bài 2 trang 185 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế.Thử đề xuất cách khắc phục.

Hướng dẫn giải

 

Hành động làm suy thoái môi  trường

Cách khắc phục

Khai thác rừng bừa bãi

Trồng cây gây rừng , khai thác rừng hợp lí

Săn bắn động vật hoang dã

Xây dựng các khu rừng quốc gia để bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã , lưu giữ những nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng .

Cấm săn bắt động vật hoang dã

Sử dụng đất không hợp lí

Có quy hoạch sử dụng đất , có kê hoạch cải tạo đất

Hành động làm suy thoái môi  trường

Cách khắc phục

Khai thác rừng bừa bãi

Trồng cây gây rừng , khai thác rừng hợp lí

Săn bắn động vật hoang dã

Xây dựng các khu rừng quốc gia để bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã , lưu giữ những nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng .

Cấm săn bắt động vật hoang dã

Sử dụng đất không hợp lí

Có quy hoạch sử dụng đất , có kê hoạch cải tạo đất

shoppe