Đăng ký

Bài 3 trang 143 (Thời gian) SGK Toán 5

Đề bài

Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

Hướng dẫn giải

- Tìm thời gian bay ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian bay.

Lời giải chi tiết

Thời gian máy bay bay hết quãng đường là:

          2150 : 860 = 2,5 (giờ) 

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút.

Máy bay đến nơi lúc:

         8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút

                                                Đáp số: 11 giờ 15 phút.

shoppe