Đăng ký

Bài 1 trang 143 (Thời gian) SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào ô trống: 

Hướng dẫn giải

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

             \(t = s : v\)

Lời giải chi tiết

shoppe