Đăng ký

Bài 3 trang 139 SGK Toán 5

Đề bài

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Hướng dẫn giải

- Đổi thời gian sang đơn vị là giây

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

              v =  s : t

Lời giải chi tiết

Đổi:  1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là:

        400 : 8 = 5 (m/giây)

                                Đáp số: 5m/giây.

shoppe